PROJEKT

DAMBRUG

MØNSTED DAMBRUG

Info

Byggeperiode: Oktober 2023 –

Adresse: Mønsted Skovvej 19B, Viborg

Bygherre: Musholm

Rådgiver:

Fagområder: Jord, kloak, beton 

Entreprisesum:

Beskrivelse

Mønsted dambrug skal renoveres og udbygges.

I forbindelse med det eksisterende anlæg laves der et kanalanlæg på 1100m² til opdræt af fisk.

Til anlægget bliver der opført et nyt biofilter med tilhørende slamdepot.

Fra biofiltret bliver vandet ledt gennem nye laguner og et flis filter, derefter ud i den slut lagunen inden det løber ud i åen.

Galleri