KLOAK ARBEJDE

Vores direktør Claus er autoriseret kloakmester. Vi samarbejder med Kloakmestrenes Kvalitetskontrol, som hvert 2. år afholder audit og kontrollerer vores kvalitetssikring af udførte kloakopgaver. Kloakmestrenes Kvalitetskontrol er en selvstændig kontrolenhed under Dansk Byggeri.