Om os

Generationsskifte i Ingolf Jakobsen Entreprenør A/S

Det er med stor glæde, at Ingolf Jakobsen Entreprenør A/S kan meddele, at det generationsskifte, der har været i støbeskeen siden 2017, da Claus Bruhn indtrådte som medejer, er gennemført pr. 3/3 2023. Den nye ejerkreds består af Claus Bruhn og to medarbejdere Bo Rosenbjerg og Thomas Langergaard, som begge har været ansat i firmaet gennem mange år.
 
Ingolf Jakobsen har været selvstændig entreprenør siden 1971 og har drevet firmaet Ingolf Jakobsen Entreprenør A/S siden 1998. Han har nu overdraget firmaet til den nye ejerkreds for at nyde sit otium. Dog vil han stadig bistå med know-how i resten af 2023.
 
Claus Bruhn er bosat i Ringkøbing-Skjern Kommune og blev ansat hos Ingolf Jakobsen Entreprenør A/S som projektleder i 2017 med henblik på at indgå i et glidende generationsskifte. Han vil fremover fungere som direktør og have ansvar for den daglige ledelse og desuden have fokus på tilbudsgivning og projektstyring.
 
Bo Rosenbjerg er bosat i Herning Kommune og har siden 2014 været ansat i firmaet. De senere år har han været projektleder på forskellige byggesager, primært på Sjælland. Han fortsætter som projektleder og vil derudover deltage i den daglige ledelse samt tilbudsgivning.
 
Thomas Langergaard er bosat i Struer Kommune og har netop fejret tyve års jubilæum ved Ingolf Jakobsen Entreprenør A/S. Han har hidtil arbejdet som formand og projektleder på byggesager, hovedsageligt i lokalområdet, hvilket han fortsat vil gøre. Desuden vil han overtage ansvaret for værkstedet samt indgå i den daglige ledelse
 
Ingolf vil gerne benytte lejligheden til takke alle kunder, samarbejdspartnere og ansatte for det gode samarbejde gennem de mange år, han har drevet virksomhed. I den nye ejerkreds ser vi frem til, i samarbejde med vores dygtige og erfarne medarbejdere, at videreføre ånden fra Ingolf Jakobsen Entreprenør A/S, så vi fortsat kan varetage byggeopgaver af høj faglig kvalitet for vores loyale kunder og samarbejdspartnere. 
 
Vi ser frem til et godt og udviklende samarbejde, og glæder os til at byde alle interesserede velkommen på vores nye adresse på Businesspark Struer, Fælledvej 17, 7600 Struer. 
Der vil senere på året blive afholdt en reception.
 
Med venlig hilsen
Ingolf Jakobsen
Entreprenør A/S

Firmaets historie

Ingolf Jakobsen Entreprenør A/S har eksisteret siden 1998 med Ingolf Jakobsen som ejer. Ingolf startede tilbage i 1971 entreprenørfirmaet Jakobsen & Blindkilde i kompagniskab med Svenning Blindkilde. Ingolf var en del af virksomheden indtil 1997.
 
I 1998 startede han Ingolf Jakobsen Totalentreprenør ApS, som siden udviklede sig og i forbindelse med omlægning til aktieselskab, skiftede virksomheden navn til Ingolf Jakobsen Entreprenør A/S. 
 
Den 1. juli 2017 indtrådte Claus Nordestgaard Bruhn som medejer af firmaet. Claus Nordestgaard Bruhn har arbejdet inden for byggebranchen siden 2005 og kommer fra en stilling som projektchef hos Entreprenørfirmaet Sejer Pedersen A/S.
 
Virksomheden er i det daglige drevet af Ingolf og Claus der, sammen med 20-25 kompetente og erfarne medarbejdere, udgør Ingolf Jakobsen Entreprenør A/S. 
 
Gennem tiden har virksomheden udført opgaver for forskellige bygherrer såvel virksomheder, private og det offentlige. Vi beskæftiger os med større og mindre opgaver i hele landet inden for jordarbejde, kloakarbejde, beton- og belægningsarbejde.