PROJEKT

BIOGAS

KVÆRS BIOGAS

Info

Byggeperiode: December 2020 – maj 2023

Adresse: Felstedvej 35, Gråsten

Bygherre: NGF Nature Energy biogas AS

Fagområder: Jord, kloak, beton, belægning, beplantning og hegn

Entreprisesum: 29.448.000,-

Beskrivelse

 

Leverandørerne til biogasanlægget er hovedsageligt de 150 medlemmer (andelshavere) af BioenergiSyd som fortrinsvist er lokale landmænd der får omfordelt deres nærringsstoffer.

Biogasanlægget kan håndtere  800.000 ton herunder 30.000 ton halm om året, hvilket giver 24 mio. m3 grøn gas. Biomassen kommer fra landbruget og madindustrien og kan bl.a. være gylle, dybstrøelse og organisk affald.

Når restaffaldet har været igennem anlægget, opstår et restprodukt, som landmændene kan bruge som yderst potent gødning til deres marker. Gødningen er fri for lugtgener og kan spredes ved hjælp af landmændenes vandingsanlæg

Der er også administrationsbygning på ca. 280 m2, procesbygninger på hhv. ca. 1760 og 1625 m2, teknikhus på 155 m2, kedelbygning på 160 m2, et værksted på 110 m2 og bygningen til halmindtag på godt 1145 m2.

Galleri