PROJEKT

BIOGAS

HOLSTED BIOGAS

Info

Byggeperiode: Juli 2015 – december 2015

Adresse:  

Bygherre: 

Rådgiver:

Fagområder: Jord, kloak, beton og belægning

Entreprisesum: 11.515.000,-

Beskrivelse

Som underentreprenør for Poul Rasmussen A/S i Otterup, udførte vi Jord-, kloak, beton- og belægnings entreprisen på ny Proces- og aflæsserhal for affaldshåndteringsanlæg.
Jord entreprisen bestod bl.a. i afrømning af jord, udgravning til fundamenter, ledninger i jord m.m.
Under kloak entreprisen var bl.a. spildevandsledninger, regnvandsledninger, brønde, Acodrain m.m.

Galleri