KLOAKARBEJDE


Både Claus og Ingolf er autoriseret kloakmestre. Vi samarbejder med Kloakmestrenes Kvalitetskontrol, som hvert 2. år afholder audit og kontrollerer vores kvalitetssikring af udførte kloakopgaver. Kloakmestrenes Kvalitetskontrol er en selvstændig kontrolenhed under Dansk Byggeri. 

NGF Nature Energy i Holsted

Som underentreprenør for Poul Rasmussen A/S i Otterup, har vi udført Jord-, kloak, beton- og belægnings entreprisen på ny Proces- og aflæsserhal for affaldshåndteringsanlæg.
Under kloak entreprisen var bl.a. spildevandsledninger, regnvandsledninger, brønde, Acodrain m.m.

SOLKROGEN - STRUER

På Ølbyvej i Struer har vi opført nye etageboliger til Struer Boligselskab. Vores arbejde lå i jord-, kloak-, beton- og belægningsarbejdet. Vi arbejdede som underentreprenør til JFP A/S, Herning. Projektet løb over ca. 5 år, hvor alle de gamle blokke blev revet ned og nye blokke med tidssvarende indretning opført. 

Renovering af Grønnedal i Struer

Renovering af boligbyggeri i Struer, hvor vi arbejdede som underentreprenør til Murerfirmaet Jens Vinderslev A/S. Vi udførte renovering og nyanlæg af kloak, opgravning for nye fundamenter, bundopbygninger for nye belægninger samt planering af udvendige arealer.
Projektet udførtes for AAB Nordvest med Grontmij og Aarstiderne Arkitekter som rådgivere. Projektet forløb fra december 2011 til 2014.
Under renovering ændrede området navn til Ådalen og Engen. 

Thybo Biler, Holstebro

Hos Thybo Biler på Nybovej i Holstebro har vi med Gråkjær A/S som totalentreprenør udført jordarbejde, kloakarbejde, betonarbejde og belægningsarbejde i forbindelse med opførelse af nyt bilhus for Thybo Biler med værksted og udstilling til Obel, Chevrolet, Saab og Iveco.  

Harald Nyborg, Viborg

Nyopførelse af Harald Nyborg selvbetjeningsbutik i Viborg. Vi har som underentreprenør til Jørgen Friis Poulsen A/S, udført jordarbejdet, kloakarbejdet, betonarbejde og belægningsarbejde. 
Der blev i forbindelse med opførelsen udgravet til ca. 3 meter under terræn pga. ikke bæredygtig bund. Jorden blev bortkørt og der blev indbygget ny sandpude under hele byggeriet. Der blev udført komplet udvendig og indvendig kloaksystem. Regnvand blev ført til opstuvningsmagasin og nedsivningsmagasin, udført i Wavin nedsivningskassetter. Vandet løber herfra til betonbrønd med indbygget Mosbæk afløbsregulator. 

Nedsivningsanlæg i Bækmarksbro

Udførelse af nyt nedsivningsanlæg fra eksisterende ejendom. Nedsivningsanlægget er udført som tryknedsivning placeret i forhøjet sandmile. 

Minirenseanlæg i Vejrum

Udførelse af nyt minirenseanlæg i Vejrum ved eksisterende bolig. Anlægget blev udført i forbindelse med kommunens spildevandsplan og deraf opståede påbud til grundejere i det åbne land.  

Øvrige projekter

BOLDBANE I NR. FELDING, dræning af ny boldbane
VESTFORSYNING HOLSTEBRO, Ny lagerhal med tilhørende værksted, komplet kloakanlæg med bl.a. olieudskiller
ARLA TAULOV, Tilbygning og renovering, nyanlæg af kloak med bl.a. rustfrie stålrør
DAFA BRABRAND, Tilbygning med ny hal, regnvand fra bygning
ÅRHUS TEKNISKESKOLE, Tilbygning, komplet kloakanlæg
MINKHAL I BUR, regnvand fra bygning
BOLIGER I ODDER, komplet kloakanlæg
LANDBRUGSHAL I KARUP, regnvand fra bygning
KORNLAGER I BUR, regnvand fra bygning
KONTORBYGNING VED FJORDEN I STRUER, komplet kloakanlæg
MH MØBLER I HASSELAGER, Ny fabrik, komplet kloakanlæg
BRO I ARNBORG, afvanding fra bro
FÆLLESHUS BALLERUP KOMMUNE, komplet kloak
BROARBEJDER VED KJELLERUP OG GJERN, afvanding fra bro
+45 9748 7110