JORDARBEJDE


Vi har en alsidig maskinpark og udfører jordarbejde af enhver art. 
Af referencer kan nævnes: 

KUNSTGRÆSBANE MED REGNVANDSBASSIN

Udført ved Struer Energi Park
 
Afrømning af muld

NGF Månsson Biogasanlæg

Som underentreprenør for Hans Jørgensen & Søn udførte vi jord, kloak og belægningsarbejde på Biogasanlæg i Brande

NGF Nature Energy i Holsted

Som underentreprenør for Poul Rasmussen A/S i Otterup, udførte vi Jord-, kloak, beton- og belægnings entreprisen på ny Proces- og aflæsserhal for affaldshåndteringsanlæg.
Jord entreprisen bestod bl.a. i afrømning af jord, udgravning til fundamenter, ledninger i jord m.m.

Solkrogen i Struer

På Ølbyvej i Struer har vi opført nye etageboliger til Struer Boligselskab. Vores arbejde var jord-, kloak-, beton- og belægningsarbejdet. Vi arbejdede som underentreprenør til JFP A/S, Herning. Projektet løb over ca. 5 år, hvor alle de gamle blokke blev nedrevet og der opførtes nye blokke med tidssvarende indretning.

Thybo Biler, Holstebro

Hos Thybo Biler på Nybovej i Holstebro har vi med Gråkjær A/S som totalentreprenør udført jordarbejde, kloakarbejde, betonarbejde og belægningsarbejde i forbindelse med opførelse af nyt bilhus for Thybo Biler med værksted og udstilling til Obel, Chevrolet, Saab og Iveco.  
Udgravning til kælder
Udførelse af bundopbygning for belægningssten

Motorvejsbroer, Riis - Ølholm

Som underentreprenør til Kaj Bech A/S, Holstebro har vi udført jordarbejde i forbindelse med etablering af broer ved den nye motorvejsstrækning fra Holstebro til Vejle N. Vores arbejde bestod i at udgrave for broer, bortkørsel af overskudsjord og indbygning af nye sand og stabilgrus, samt afvanding fra broerne. 

Vesterholmsvejs Forlængelse, Herning

I forbindelse med opførelse af nyt Regionshospital i Gødstrup og dermed omlægning af vejanlæg, har vi for Kaj Bech A/S i Holstebro udført jordarbejde ved omlægning, broarbejde og forlængelse af Vesterholmsvej i Herning. 

Bro over jernbane i Farre

Udskiftning af bro over jernbane i Farre ved Give. Udførelse af jordarbejde som underentreprenør for Kaj Bech A/S, Holstebro. Bygherre var Vejle Kommune.

Øvrige projekter

BOLDBANE I NR. FELDING
VESTFORSYNING HOLSTEBRO, Ny lagerhal med tilhørende værksted
ARLA TAULOV, Tilbygning og renovering
DAFA BRABRAND, Tilbygning med ny hal
ÅRHUS TEKNISKESKOLE, Tilbygning
MINKHAL I BUR
BOLIGER I ODDER
LANDBRUGSHAL I KARUP
KORNLAGER I BUR
KONTORBYGNING VED FJORDEN I STRUER
MH MØBLER I HASSELAGER, NY FABRIK
BRO I ARNBORG
FÆLLESHUS BALLERUP KOMMUNE
BROARBEJDER VED KJELLERUP OG GJERN
TVÆRMOSE MINKFODER - VINDERUP, Nyt fryselager for C.C. Contractor A/S
+45 9748 7110