BETONARBEJDE


Vi udfører store og små opgaver i beton. Lige fra simple fundamenter til komplicerede betonkonstruktioner. 
Vi har bl.a. udført brovægte for DLG, hvor vi har støbt væggene og bunden i brovægtene, læsseramper for Forsvarret til læsning af militærkøretøjer, erhvervsbyggerier og boligbyggerier. 
Af referencer kan også nævnes: 

BRO OVER Å

Den gamle, udtjente, bro skulle fjernes og erstattes af en ny
den nye bro består af 3 elementer støbt på stedet
elementerne støbes sammen og vejen bygges op

Biogasanlæg i Videbæk

For Xergi udfører vi jord- kloak- beton og belægningsarbejde på nyopførelse af biogasanlæg i Videbæk. Dette omfatter bl.a. støbning af reaktor fundamenter, udførelse af processbygning med 2 tipgrave.

Hasselager-Kolt Vandværk

Som underentreprenør til Brdr. Thybo og Co A/S lavede vi en ny vandværksbygning til Hasselager-Kolt Vandværk. Brdr. Thybo og Co A/S havde i hovedentreprise, heraf havde vi jord-, kloak-, beton- og belægningsarbejdet. Bygningen er tegnet af Ginnerup Arkitekter og ingeniøren er Vand og Teknik A/S i Højbjerg. Betonarbejdet bestod i at støbe en ny rentvandstank samt fundamenter og terrændæk i den tilhørende bygning, som indeholder filtre og pumper i stueetagen og administration på 1. sal. 

SOLKROGEN - STRUER

På Ølbyvej i Struer har vi opført nye etageboliger til Struer Boligselskab. Vores arbejde var jord-, kloak-, beton- og belægningsarbejdet. Vi arbejdede som underentreprenør til JFP A/S, Herning. Projektet løb over ca. 5 år, hvor alle de gamle blokke blev nedrevet og der opførtes nye blokke med tidssvarende indretning.

Mariagerfjord Vand

Som underentreprenør til Base Erhverv A/S byggede vi i 2012-2013 ny administrationsbygning til Mariagerfjord Vand. Bygningen indeholder administration og værkstedsbygning. Byggeriet er opført i forbindelse med stort nyt renseanlæg til forsyning af Hadsund og omegn. 
BioDane Luftfoto
BioDane Luftfoto

Kornlager Bur

Opførelse af nyt kornlager i 2008 for Johnny Møller Jensen i Bur. Hallen er udført med insitustøbte ydervægge og insitustøbte blæsekanaler til tørring og opbevaring af korn. Hele byggeriet blev etableret på under 8 uger.  

Vitus Bering Innovation Park, Horsens

Som underentreprenør for Pihl og Søn A/S udførte vi i 2008 nyt hus til kontorer og undervisning hos uddannelsesinstitutionen Vitus Bering i Horsens. Bygningen er tegnet af C.F. Møller Arkitekter med Grontmij som ingeniør. Vi udførte fundamenter og kælder i to etager, med insitustøbte ydervægge, skillevægge, elevatorskakte og trappeskakte. Hele bygningen er båret på to store punktfundamenter på ca. 12x5 m., mens bygningens 5 etager er spændt sammen via spændarmering. Bygningen var det første kontorbyggeri i Danmark udført i lavenergiklasse 1, der på daværende tidspunkt svarede til en halvering af energiforbruget i forhold til bygningsreglementets mindstekrav. 
Armering blev leveret som færdig bundet og færdig svejst direkte fra Lemvigh-Müllers fabrik i Helsinge. 
Støbning af fundament i forskalling.
Udsparinger for ventilationsrør i insitustøbte kældervægge.

Øvrige projekter

VINK PLAST I RANDERS, underentreprenør til Base Erhverv A/S
STENA RECYCLING I HERNING, underentreprenør til Dansk Halbyggeri A/S
SOLKROGEN I STRUER, underentreprenør til JFP A/S 
VESTFORSYNING I HOLSTEBRO, underentreprenør til Gråkjær A/S
THYBO BILER I HOLSTEBRO, underentreprenør til Gråkjær A/S 
ANDERSEN BILER A/S FORD I KØBENHAVN, underentreprenør til Gråkjær A/S
HOLSTEBRO RÅDHUS, underentreprenør til JFP A/S
+45 9748 7110