BELÆGNINGS ARBEJDE


Vi udfører belægningsarbejde af enhver art. Af projekter kan nævnes: 

KIRKESTI VED GIMSING KIRKE

For Gimsing Menighedsråd har vi etableret ny kirkesti, med et miks af de gamle brosten og nye, mere adgangsvenlige, granit fliser

SOLKROGEN - STRUER

På Ølbyvej i Struer har vi opført nye etageboliger til Struer Boligselskab. Vores arbejde var jord-, kloak-, beton- og belægningsarbejdet. Vi arbejdede som underentreprenør til JFP A/S, Herning. Projektet løb over ca. 5 år, hvor alle de gamle blokke blev nedrevet og der opførtes nye blokke med tidssvarende indretning.
SF Coloc, grå beton belægning på kommende parkeringsarealer. 
På alle gangarealer og terrasser er lagt 40x40x5 betonfliser. Ved alle døre til opgangene er nedlagt en galvaniseret stålrist, plan med terræn, for niveaufri- og handicapvenlig adgang. 
Ved terrasser og langs græsarealer er der udført sokkelaffugtere, afsluttet med galvaniseret stålrist. 

Holstebro Rådhus, Udvidelse

Som underentreprenør for Jørgen Friis Poulsen A/S, Herning, har vi ved Holstebro Rådhus lavet jordarbejde, kloakarbejde, betonarbejde og belægningsarbejde i forbindelse med udvidelsen af rådhuset i 2012.

PLEJEBOLIGER - VESTERVANG, ÅRHUS

Som underentreprenør til Davidsen Partnere A/S udførte vi i 2009-2010 et nyt plejecenter til Århus Kommune på Vestervang i Århus. Vores arbejde bestod i jord-, kloak-, beton- og belægningsarbejdet. Grunden var forurenet og der lå forud for byggeriet et stort arbejde i udgravning og bortkørsel af den forurenede jord. Efterfølgende blev bygningerne opført, hvor vi udførte kloakken samt støbte fundamenter og kælder. Derudover udførte vi belægningsarbejdet. Ved terrasser og indgang er belægningen udført i 50x50 betonfliser og stier er udført med asfalt belægning. Ved 50x50 belægningen er riste på rendestensbrøndene udført i beton. 

Varde Gymnasium, Ny tilbygning

Med Brdr. Thybo & co A/S som totalentreprenør, stod vi for bl.a. belægningsentreprisen ved den nye musiktilbygning ved Varde Gymnasium.
Belægningsløsning ved niveaufri adgang med nedforsænket stålrist i belægningen. 

Østergårdsparken, Tranbjerg

Nyopførelse af boliger i Tranbjerg v. Aarhus.
Vi har på denne opgave været underentreprenør for Dansk Boligbyg A/S. Vi har lavet jordarbejdet, kloakarbejdet, betonarbejdet og belægningsarbejdet.
En del af belægningen er udført i græsarmeringssten. Det ses her sammen med 30x60 betonfliser.

Harald Nyborg butik, Viborg

Som underentreprenør for Jørgen Friis Poulsen A/S, Herning, har vi i 2012 bl.a. lavet belægningsarbejde ved ny Harald Nyborg butik i Viborg.
Der er sat 230 meter kantsten omkring p-pladsen
Foran hovedindgangen og i varegården er der udlagt 8 cm. SF Coloc fra IBF. 
Udvendige p-arealer klar til asfaltering. 
+45 9748 7110